Random header image... Refresh for more!

RAW – Rights for All Women

I RAW arbejder vi for at modvirke vold mod kvinder i alle dens former. Vores fokus er på kvinderettighedsprojekter i udviklingslande, hvor vi samarbejder med lokale organisationer, der arbejder for samme sag. På nuværende tidspunkt har vi et projekt i Cameroun.

På denne hjemmeside kan du læse mere om vores forening og vores arbejde.

Velkommen til!

 

Vi har Mobilepay MyShop. Du taster med et 5 cifret nummer :  36294. 

(MobilePay MyShop erstatter MobilePay fra 31. august 2018)