Random header image... Refresh for more!

Generalforsamling 2017

RAW holder generalforsamling onsdag den 5. juli 2017 kl 17:00
Sted: Dalslandsgade 34, st tv; 2300 København S

Tilmelding til generalforsamling senest 1. juli 2017 til rawnordic2006@gmail.com.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Budget og regnskab
5. Valg af revisor
6. Indkomne punkter
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Eventuelt

Bestyrelsen er på valg. Kandidater til bestyrelsen skal opstilles inden generalforsamlingen. Interesserede medlemmer bedes kontakte RAW på rawnordic2006@gmail.com mindst 1 uge inden afholdelse af Generalforsamlingen.

Forslag til behandling på generalforsamlingen indsendes til bestyrelsen mindst 1 uger inden afholdelse af generalforsamlingen.

Revideret årsregnskab og bestyrelsens beretning vil blive omdelt ved generalforsamlingen, da vi fortsat har problemer med at uploade PDF på hjemmesiden.