Random header image... Refresh for more!

Opstart af nyt projekt – Advocating integration of CEDAW in Cameroun

Projektet “Advocating integration of CEDAW in Cameroun” er sidste fase ud af fire i alt. Projektet løber fra 1. juli 2016 til 31. december 2016.
Det er komplekst og ambitiøst projekt som skal samle 10 års samarbejde om forbedring af kvinders rettigheder i Cameroun.

Læs mere om projektet her

I september 2016 rejste RAW så til Cameroun for at hjælpe med opstart af det nye projekt. Fokus var på afholdelse af 2  workshops som inspiration og læring til planlægning af de forskellige CEDAW seminarer (af RAW) og Præsentation af project plan (af WCIC)

Safari (RAW) afholder workshop

WCIC og Astrid (RAW) til workshop